quỹ nhà biệt thự

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quỹ nhà biệt thự, cập nhật vào ngày: 19/06/2021

Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa có công văn 88/HĐND-VP đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát, báo cáo thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954.