rác thải kim loại

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về rác thải kim loại, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Nguyên xác định do cơ sở đốt rác thải điện tử lấy kim loại nằm giáp ranh địa bàn huyện Mỹ Đức và huyện Lương Sơn. Tuy nhiên, chính quyền địa phương “đá bóng trách nhiệm” chưa thể đưa ra phương án xử lý.