rao bán khách sạn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về rao bán khách sạn, cập nhật vào ngày: 25/10/2021

Trước tình cảnh hoạt động du lịch "đóng băng" do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động trong thời gian dài, thậm chí đã phải rao bán khách sạn.