rau sạch Vietgap

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về rau sạch Vietgap, cập nhật vào ngày: 01/12/2020

VietGAP là cụm từ viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices có nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam dựa trên 4 tiêu chí được quy định. Vậy tiêu chuẩn rau sạch của VietGAP là gì?

Vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã công bố kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và sản xuất nước đá dùng liền. Đã có 79 cơ sở được kiểm tra, trong đó có 64 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai (4 cơ sở chưa hoạt động sản xuất) và 15 cơ sở sản xuất nước đá dùng liền.