rủi ro trái phiếu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về rủi ro trái phiếu, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

"Khi tôi về làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, tôi quan sát thấy vấn đề này có lỗ hổng. Tôi yêu cầu cảnh báo trên phương tiện thông tin đại chúng, đã ra 5 thông cáo báo chí và đã có 4 cuộc trao đổi trên VTV"