samsung galaxy s21

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về samsung galaxy s21, cập nhật vào ngày: 06/02/2023

Ngay sau khi mở bán tại Việt Nam, thế hệ smartphone mới nhất của Samsung là Galaxy S21 đã được các nhà phân phối giảm giá từ 1 - 2 triệu đồng.