sản phẩm không có nhãn mác

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sản phẩm không có nhãn mác, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Nhiều người sản xuất bánh Trung thu handmade quy mô không lớn nên thường không làm nhãn mác cho sản phẩm. Những sản phẩm không có nhãn mác này có thể bị xử lý theo quy định.