sản xuất và nhập khẩu sản phẩm nhựa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sản xuất và nhập khẩu sản phẩm nhựa, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020, Chính phủ yêu cầu sau 31/12/2030, dừng sản xuất sản phẩm nhựa sử dụng một lần.