scb nhận giải thưởng thương hiệu mạnh Việt Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về scb nhận giải thưởng thương hiệu mạnh Việt Nam, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Ngày 06/04/2019, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã vinh dự nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam” năm 2018 do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức.