scb tặng hải phòng 5 xe tiêm chủng cơ động

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về scb tặng hải phòng 5 xe tiêm chủng cơ động, cập nhật vào ngày: 21/07/2024

Ngày 21/09/2021, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã trao tặng thành phố Hải Phòng 05 xe tiêm chủng cơ động, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19