Sói Biển

Giá gốc: 479.000 đồng/kg

Duy nhất ngày 16/7 - khuyến mãi ngay 10% chỉ còn 431.000 đồng/kg

Cá lăng kho tộ

Giá Yêu thương chỉ 129.000 đồng/tộ( giá gốc 145.000 đồng)

Thịt bò Fuji Nhật Bản

Mua 3 gói 150gr TẶNG

Theo Mi Trần/Đô Thị Mới