smbc group

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về smbc group, cập nhật vào ngày: 15/04/2024

Chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 nhưng các công ty tài chính nỗ lực tái cơ cấu, củng cố năng lực, hút vốn ngoại, huy động vốn với chi phí rẻ và an toàn.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo đã hoàn tất việc bán 49% vốn điều lệ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF).