sở du lịch tp.hcm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sở du lịch tp.hcm, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch tại các địa bàn có mức độ an toàn cao.