sở giáo và đào tạo tp. hồ chí minh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sở giáo và đào tạo tp. hồ chí minh, cập nhật vào ngày: 15/04/2024

Ngày 26/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có Tờ trình UBND TP. Hồ Chí Minh về phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022. Trong đó, Sở đề xuất tuyển sinh vào 10 cả hệ thường và hệ chuyên.