sốt đất đặc khu kinh tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sốt đất đặc khu kinh tế, cập nhật vào ngày: 20/01/2022

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hoà, Kiên Giang phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tiếp diễn tình trạng "cò đất", xã hội đen lộng hành ở các đặc khu kinh tế.