sử dụng dầu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sử dụng dầu, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Thực phẩm chiên làm gia tăng nguy cơ phát triển ung thư. Quá trình chiên kĩ hoặc chiên đi chiên lại nhiều lần sẽ tạo ra một chất cực độc, không chỉ gây hại não, mà cả đối với hệ thống sinh sản.