Sử dụng phụ phẩm cây trồng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sử dụng phụ phẩm cây trồng, cập nhật vào ngày: 27/05/2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.