sử dụng thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sử dụng thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản chấn chỉnh đảm bảo an toàn sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.