sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội trong năm 2018

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội trong năm 2018, cập nhật vào ngày: 14/06/2024

Năm 2018, Thủ đô Hà Nội gặt hái được nhiều thành quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội... Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội do thành phố Hà Nội bình chọn.