Sun Dance Festival

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Sun Dance Festival, cập nhật vào ngày: 02/07/2020

“4 mùa hương sắc kỳ quan - Sun Dance Festival” là một bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng, vũ điệu và những hương vị tuyệt vời bên bờ cát trắng lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam do Sun Group tổ chức.