tác hại của ô nhiễm không khí

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tác hại của ô nhiễm không khí, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Một nghiên cứu gần đây phát hiện ô nhiễm không khí có thể liên quan đến các rối loạn sức khỏe tâm thần gia tăng như lo lắng và trầm cảm ở trẻ em.

Theo nhận định của Chi cục Bảo vệ môi trường, chất lượng không khí tại Hà Nội vẫn duy trì ở mức kém trong vài ngày tới và phải chờ tới các đợt không khí lạnh.