tác hại khi dụi mắt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tác hại khi dụi mắt, cập nhật vào ngày: 02/12/2020

Dụi mắt là một phản ứng tự nhiên mà hầu như ai cũng có khi cảm thấy có vật gì đó rơi vào mắt mình. Nhưng điều này thực sự có thể gây hại nhiều hơn cho mắt.