tái cơ cấu ngân hàng còn trắc trở

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tái cơ cấu ngân hàng còn trắc trở, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Một chuyên gia cho biết, hiện các ngân hàng không còn đua nhau mở chi nhánh như giai đoạn trước một phần cũng do những quy định về mở mạng lưới của NHTM chặt chẽ hơn.

Giải quyết nợ xấu được đánh giá là vấn đề then chốt trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, khi quá trình này vẫn còn gặp trở ngại chắc chắn ảnh hưởng đến tái cơ cấu của hệ thống ngân hàng...