tài khoản chứng khoán mở mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tài khoản chứng khoán mở mới, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Trong tháng 4/2021, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 110.121 tài khoản chứng khoán, giảm 3.000 tài khoản so với tháng trước nhưng đây vẫn là con số rất cao.