TẠM THỜI DỪNG

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về TẠM THỜI DỪNG, cập nhật vào ngày: 20/06/2021

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu tạm dừng hoạt động lễ hội, hội chợ, quán bar...