Báo cáo tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 30/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần cho biết, 6 tháng cuối năm 2020, huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn diện, từng bước vững chắc; Tập trung triển khai các kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025...

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm và đưa ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần cho biết: 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 1518,3 tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán thành phố và huyện giao, bằng 195,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 6,85%, giảm 3,52% so với mức tăng cùng kỳ năm 2019... 

Công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng được huyện Gia Lâm chỉ đạo quyết liệt. Huyện đã cấp giấy phép xây dựng cho 656 trường hợp với tổng diện tích sàn 175.971m²; Tiến hành kiểm tra 603 công trình xây dựng trên địa bàn huyện, phát hiện, lập hồ sơ xử lý 20 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 17 trường hợp, số tiền xử phạt 580,75 triệu đồng.

Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm của huyện ước đạt 672,7 tỷ đồng, bằng 26,5% kế hoạch. Huyện Gia Lâm đã xử lý và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.  

Lãnh đạo huyện Gia Lâm cho biết thêm, đến nay, 100% các phòng chuyên môn, các trường học và UBND các xã, thị trấn đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào quản lý.

UBND huyện Gia Lâm đã đơn giản hóa 35 thủ tục hành chính cấp huyện, thời gian được rút ngắn được 116,5 ngày; 22 xã, thị trấn thuộc huyện cũng đã thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, thời gian được rút ngắn trung bình trên 30 ngày làm việc. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 93,1%. Chỉ số cải cách hành chính công huyện Gia Lâm xếp hạng 4/30 quận huyện của thành phố.

Công tác xây dựng nông thôn mới được huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Huyện Gia Lâm triển khai rà soát bộ tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí thành lập phường.

Kết quả đánh giá 6 tháng đầu năm 2020, 4 xã đạt 11/13 tiêu chí, đạt từ 90 điểm trở lên (Dương Xá, Cổ Bi, Đa Tốn, Bát Tràng); 10 xã đạt 9/11 tiêu chí, đạt từ 85-90 điểm và 4 xã đạt 9/10 tiêu chí, đạt 80-85 điểm.

Huyện cũng đã xây dựng, triển khai kế hoạch nông thôn mới năm 2020, hoàn thiện hồ sơ trình thành phố thẩm định, phê duyệt xã Nông thôn mới nâng cao tại 2 xã Yên Viên và Phù Đổng.

Ngoài ra, huyện còn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm mùa hè.

UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện chi trả, hỗ trợ cho 10.965 đối tượng (người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo) bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 ngay trong sáng ngày 30/4 với số tiền 14,4 tỷ đồng.

Huyện Gia Lâm đã phát động phong trào chung tay, góp sức, ủng hộ cho công tác phòng chống dịch, toàn huyện ủng hộ bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế với trị giá trên 11 tỷ đồng. Toàn huyện thực hiện thiết lập trạng thái "bình thường mới" và thực hiện "mục tiêu kép", vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đến nay, huyện chưa ghi nhận có ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

6 tháng cuối năm 2020, huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn diện, từng bước vững chắc. Huyện cũng sẽ tăng cường quản lý đô thị, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, xây dựng theo quy hoạch, gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường.

Cùng với đó, huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Huyện tiếp tục thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy chính quyền.

Gia Lâm tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; Thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/huyen-gia-lam-tang-cuong-cai-cach-hanh-chinh-day-manh-phat-trien-kinh-te-toan-dien-d2086098.html