tăng cường phòng chống dịch covid19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tăng cường phòng chống dịch covid19, cập nhật vào ngày: 20/06/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Công điện tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam.