Tăng kim ngạch xuất khẩu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tăng kim ngạch xuất khẩu, cập nhật vào ngày: 25/05/2020

Sau mấy tháng nhập siêu, 2 tháng trở lại đây, cán cân thương mại đã đổi chiều.