tăng tính chủ động

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tăng tính chủ động, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để chủ động tình huống khi học sinh không thể đến trường học tập, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành quy định quản lý tổ chức dạy học...