Thẩm định giá

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thẩm định giá, cập nhật vào ngày: 22/07/2024

Thời gian qua, việc định giá đất của các dự án đều bị ách tắc do các quy định hiện hành về định giá đất chưa đủ chi tiết đến từng trường hợp định giá. Liệu nên chăng cần thay đổi vấn đề này?

Thời gian qua, việc định giá đất của các dự án đều bị ách tắc do các quy định hiện hành về định giá đất chưa đủ chi tiết đến từng trường hợp định giá.

Bộ Tài chính: Yêu cầu tổng giám đốc/giám đốc các DN thẩm định giá (TĐG) kịp thời chấn chỉnh hoạt động nghề và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá.