thành phố Cẩm Phả

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thành phố Cẩm Phả, cập nhật vào ngày: 14/07/2024

UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản yêu cầu UBND Thành phố Cẩm Phả xác minh thông tin tro, xỉ của nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả được đưa đi san lấp mặt bằng.

Từ 11h ngày 29/1, Công ty Cổ phần BOT Biên Cương chính thức thu phí thử nghiệm (phát vé không thu tiền) tại dự án nâng cấp và cải tạo QL 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương tại các trạm giá Km153+450 và Km156+985QL18. Đồng thời, Công ty Cổ phần Biên Cương cũng chính thức phát thẻ ưu tiên, miễn giảm giá cho người dân tại thành phố Cẩm Phả trong suốt quá trình thu phí.