thành phố hiện đại

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thành phố hiện đại, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Ban tổ chức SCEWC nhấn mạnh Buenos Aires giành chiến thắng nhờ chương trình quản lý chất thải rắn thông minh mà thành phố này đang áp dụng.