thành phố hồ chí minh quyết tâm chống dịch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thành phố hồ chí minh quyết tâm chống dịch, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Các địa phương căn cứ điều kiện thực tế tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn để phân chia tần suất đi chợ cách hai ngày/lần, hoặc ba ngày/lần. Theo đó, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 10-15 thẻ vào chợ/30 ngày.