thành tích

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thành tích, cập nhật vào ngày: 26/01/2022

“Công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị bảo đảm đúng quy trình 5 bước, dân chủ, khách quan, chặt chẽ”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nói.