thanh tra xây dựng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thanh tra xây dựng, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng..., Bộ Xây dựng sẽ quản lý chặt chẽ các hoạt động thanh tra tại DN.

Người Việt Nam chúng ta rất coi trọng các yếu tố tâm linh trong mọi công việc. Đặc biệt là trong các công việc lớn như xây nhà, làm nhà.

Sau gần 2 năm thực hiện thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại Hà Nội, các đội quản lý này có chứng minh được vai trò nòng cốt của mình trong việc giúp Hà Nội quản lý trật tự xây dựng đô thị?

Chính phủ vừa có văn bản chấp thuận, cho phép Hà Nội thí điểm thành lập “Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp quận, huyện" trong thời gian 2 năm.