thao túng tiền tệ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thao túng tiền tệ, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phát đi thông báo về việc Bộ Tài chính Mỹ ban hành báo cáo, xác định trong giai đoạn năm 2020, không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định.