Thi hành án dân sự Thanh Hóa Công ty Bắc Trung Nam Công ty Việt Mỹ tài sản thi hành án Công ty Bắc Trung Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Thi hành án dân sự Thanh Hóa Công ty Bắc Trung Nam Công ty Việt Mỹ tài sản thi hành án Công ty Bắc Trung Nam, cập nhật vào ngày: 25/07/2024

Mặc dù tòa án đã có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Bắc - Trung - Nam nhưng chi cục thi hành án dân sự thành phố vẫn ra quyết định thi hành bản án. Vụ việc đang gây ra những tranh cãi pháp lý.