thí sinh đại học

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thí sinh đại học, cập nhật vào ngày: 19/10/2021

Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi thành 4 nhóm: F0, F1, F2...