thị trường rau quả việt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thị trường rau quả việt, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Trong 5 tháng đầu năm 2021, đạt 2,9 nghìn tấn, trị giá 2,3 triệu USD, tăng 13,6% về lượng, tăng 48,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.