Thị trường toàn cầu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Thị trường toàn cầu, cập nhật vào ngày: 19/10/2021

Lãnh đạo IMF cho rằng, đã đến lúc phải nỗ lực hơn nữa để thương mại trở lại thành động lực tăng trưởng và những cơ hội mà nó mang lại.

Việt Nam không có lợi thế về sản xuất công nghiệp bởi nền công nghiệp còn manh mún, quy mô nhỏ và thiếu nền tảng công nghiệp chế tạo, hỗ trợ.