thị trường xuất siêu eu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thị trường xuất siêu eu, cập nhật vào ngày: 21/07/2024

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 12,25 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,2 tỷ USD).

Báo cáo của Bộ NN&PTNT cho thấy, bức tranh xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 4 tháng đầu năm 2022 theo chiều hướng đi xuống, ước tính giảm 13,3% so với cùng kỳ 2022.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2022 đạt 673,82 tỷ USD (vượt con số 668,54 tỷ USD của cả năm 2021). Trong đó, xuất khẩu đạt 342,21 tỷ USD, nhập khẩu đạt 331,61 tỷ USD.

Trong 10 tháng của năm 2022, Việt Nam xuất siêu 9,4 tỉ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 616 tỉ USD, gần chạm kỷ lục 668 tỉ USD của cả năm 2021 và đang hướng đến cột mốc mới 700 tỉ USD.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu sang EU ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.