thời gian dùng serum

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thời gian dùng serum, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Nếu bạn dùng một sản phẩm chăm sóc da quá lâu hoặc quá nhanh cũng sẽ không hiệu quả. Mỗi sản phẩm chăm sóc da có thời gian và cách hoạt động khác nhau. Biết rõ thời gian chính xác các loại mỹ phẩm trên da sẽ phát huy được tối đa tác dụng của nó.