thời tiết nghệ an ngày 28-10

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thời tiết nghệ an ngày 28-10, cập nhật vào ngày: 21/01/2022