thời tiết Phía Đông Bắc Bộ 28-1

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thời tiết Phía Đông Bắc Bộ 28-1, cập nhật vào ngày: 20/01/2022