thời tiết Phía Đông Bắc Bộ 29-7

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thời tiết Phía Đông Bắc Bộ 29-7, cập nhật vào ngày: 06/12/2021