Sản phẩm Max Lipo Slimming (số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 66420/18/CBMP-QLD do Cục Quản lý dược cấp ngày 11/6/2018) do Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Korea Vina, địa chỉ: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội nhập khấu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Sản phẩm này bị thu hồi là do thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không đúng như thành phần công thức ghi trên phiếu công bố.

thu hoi san pham giam can max lipo slimming vi khong dam bao chat luong
Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Max Lipo Slimming

Do vậy, Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Korea Vina phải thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Max Lipo Slimming do công ty đứng tên công bố. Đồng thời tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không dáp ứng quy định trên và gửi báo cáo thu hồi về Cục trước ngày 10/8/2019.

Sở Y tế Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu hồi sản phẩm Max Lipo Slimming. Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn để thu hồi sản phẩm nêu trên, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện. 

Nguồn: https://tbck.vn/thu-hoi-san-pham-giam-can-max-lipo-slimming-vi-khong-dam-bao-chat-luong-42457.html

Theo tbck.vn