thư kêu gọi phòng chống dịch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thư kêu gọi phòng chống dịch, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Ngày 12/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có thư gửi các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế nhằm kêu gọi toàn ngành đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.