thư pháp “Long”

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thư pháp “Long”, cập nhật vào ngày: 05/12/2023

Cả nghìn chữ thư pháp “Long” đã được phủ dưới lớp men tro trấu đặc trưng của Gốm Chu Đậu, dòng men đã được xác lập độc bản kỷ lục Việt Nam.