thu phí bảo trì đường bộ xe máy

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thu phí bảo trì đường bộ xe máy, cập nhật vào ngày: 26/01/2022

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải xem xét đề nghị của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô từ ngày 1/1/2016, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/9/2015.

Việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy khiến nhiều người dân không đồng tình, hiệu quả không cao. Ngay từ đầu việc thu tiền phí của người dân không có đủ cơ chế để đảm bảo công bằng cho người thực hiện và người không thực hiện.

Một số địa phương đã kiến nghị bãi bỏ phí bảo trì đường bộ đối với xe máy tuy nhiên, vẫn có địa phương không đồng thuận với việc bỏ thu loại phí này. Việc thu phí bảo trì đường bộ với xe máy không đồng nhất có đang gây ra sự bất công bằng cho người dân?