THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO KINH TẾ TƯ NHÂN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO KINH TẾ TƯ NHÂN, cập nhật vào ngày: 30/11/2021

Niềm tin của nền kinh tế Việt Nam đang được đặt lên vai các tập đoàn tư nhân song việc có quá nhiều điểm nghẽn trong môi trường kinh doanh, khiến cho kinh tế khu vực này chưa thể “cất cánh”.